V sobotu 23.10.2021 v 15:06 byla jednotka povolána na Bohuslav k požáru hrabanky při nehlídaném pálení po lesní těžbě. Jednotka spolupracovala při rozhrabávání lesní hrabanky.