Co je to zdravověda, základy první pomoci? Základy první pomoci je soubor opatření, která se provádějí při náhlé poruše zdraví, a jejich cílem je přerušit vliv působící škodliviny a odvrátit další škody na zdraví. Velmi důležité je nestát se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život . (např.úraz elektrickým proudem). Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

Co musí mladý hasič ovládat na soutěžní hru v požárním sportu Plamen?

Členové hlídky jsou rozděleni na dvojici a trojici.

 1. Obvázání zraněné dolní končetiny pomocí třícípého šátku + přenos
 2. Znehybnění poraněné horní končetiny pomocí třícípého šátku + doprovod

JDEME SE UČIT...

 

Ošetření dolní končetiny + přenesení

 • úkol prováděný ve trojici
 • složený šátek je nutné přiložit na ránu (koleno) a upevnit zkřížením vzadu a vytvořením libovolného uzlu vepředu nad ránou nebo na vnější straně končetiny tak, aby uzel nepřekážel zraněnému
 • zraněný je přepraven na vzdálenost 20 m pomocí stoličky, kterou vytvoří dva soutěžící z rukou
 • fixace dolní končetiny musí být pevná i po ukončení transportu

Ošetření poraněné dolní končetiny a přeprava do stanovené vzdálenosti

 

Znehybnění horní končetiny + doprovod

 • úkol prováděný ve dvojici
 • jeden druhému ošetří poraněnou horní končetinu
 • znehybnění musí být provedeno dle nákresu, prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku, nesmí vyčnívat více, než 2 cm.
 • šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevněn uzlem nebo pomocí spínacího špendlíku
 • odsun zraněného na vzdálenost 20 m
 • fixace zraněné horní končetiny musí být pevná i po provedení transportu

Znehybnění poraněné horní končetiny a doprovod do stanovené vzdálenosti

 

JAK JE ZDRAVOVĚDA HODNOCENA ROZHODČÍMI NA HŘE PLAMEN?

 1. ÚKOL: Ošetření zraněné dolní končetiny a přenesení na vzdálenost 20 m
 • zraněné koleno musí být přikryto šátkem, nesmí být volné (např. cípy šátku nad a pod ním)
 • uzel, kterým je šátek upevněn, musí být nad kolenem, a to buď přímo nad ním nebo na vnější straně nohy, nesmí být na vnitřní straně nohy nebo pod kolenem na kterékoliv straně
 • při transportu se nesmí obvaz posunout tak, aby zůstalo koleno odkryté
 • není definováno, které koleno je nutné ošetřit, výběr je na soutěžní hlídce
 • v případě, že po ukončení transportu neodpovídá ošetření popisu, hodnotí se jako nesprávné ošetření, přestože před transportem bylo v pořádku
 • zraněný soutěžící se během transportu nesmí v žádném okamžiku dotknout jakoukoliv částí těla země
 • při transportu je možno vytýčit trasu pro transport tak, aby začátek i konec transportu byl v jednom místě
 1. ÚKOL: Znehybnění poraněné horní končetiny a doprovod do vzdálenosti 20 m
 • cíp šátku, který má zraněný soutěžící blíž k tělu, musí vést na stranu krku u zraněné ruky, vzdálenější cíp šátku na stranu krku ke zdravé ruce
 • prsty nesmějí vyčnívat z šátku více než 2 cm
 • na loktu zraněné ruky musí být šátek zpevněn spínacím špendlíkem nebo libovolným uzlem
 • způsob uvázání uzlu, kterým je šátek spojen za krkem, se nehodnotí
 • zraněný soutěžící musí mít nezraněnou ruku po dobu transportu kolem ramen ošetřovatele
 • ošetřovatel musí mít ruku po dobu transportu kolem pasu zraněného

HODNOCENÍ:

 • za nesprávné ošetření ve trojici (ošetření dolní končetiny + přeprava) 5 trestných bodů. Při chybném odsunu ve trojici se hlídka zatěžuje 3 trestnými body (dotek země zraněným, nešetrné zacházení)
 • za nesprávné provedení ošetření ve dvojici (ošetření horní končetiny + doprovod) 5 trestných bodů. Při chybném nebo nedokončeném přesunu zraněného na určenou vzdálenost se hlídka zatěžuje 2 trestnými body
 • jestliže zraněný při plnění jakéhokoliv z úkolů aktivně pomáhá - radou, náznakem či skutečnou pomocí (přidržení obvazu apod.) hodnotí se v tomto úkolu ošetření nebo transport automaticky jako nesprávné bez dalšího posouzení

 

NĚCO NAVÍC...

Přivolání odborné zdravotní pomoci

 • Telefonem : 155 (zdarma)
 • Z mobilních telefonů (a nově se vstupem do EU i z pevných linek) : 112 (zdarma)
 • v mobilním telefonu nemusí být ani SIM karta, lze zadat místo PIN kódu nebo přes zamknutou klávesnici). 
 • vždy uvádíme své jméno, místo a čas nehody, její rozsah, počet raněných osob a jejich charakter poranění, nejvhodnější přístupovou cestu, další možná nebezpečí a potřebu další pomoci. 

NIKDY NEZAVĚŠUJEME JAKO PRVNÍ !!!