Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Skála byl založen v r. 1891 a v současné době má 119 členů. Členové sboru jsou nejaktivněší složkou obce. Každoročně pořádají tradiční hasičský bál, sběr železného šrotu, kterým nejen přispívají do své pokladny, ale také pomáhají obci při likvidaci černých skládek.

Jejich hlavní náplní je však prevence a likvidace požárů. V minulých letech tak výrazně napomohli k likvidaci mnoha požárů, zejména lesních porostů.

Sbor je počtem členů největším v okrese Semily. Vynikal také v požárním sportu. V letech 1993, 1994, 1996, 1999 byl vítězem východočeského regionu a v roce 1994 mistrem ČR v požárním sportu v Havlíčkově brodě. Lukáš Vaníček se stal mistrem ČR v běhu na 100 m překážek v požárním sportu v r. 1997.