V sobotu 3.8.2019 v 8:03 byla jednotka povolána do části obce Rokytnice k požáru klestí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár zahradních domků. Jednotka prováděla hasební práce pomocí 2 "C" proudů, dále prováděla rozebírání konstrukcí (střechy) a odvětrávala prostor. Po uhašení bylo místo jednotkou sledováno aby nedošlo k znovuvznícení.