Aleš Vaníček st.    
starosta sboru, zástupce velitele 
 Jan Lhoták  náměstek I 
 Karel Bugno náměstek II 
 Jiří Koželuh velitel sboru 
 Pavla Vaníčková hospodář 
 Ing. Romana Cvrčková jednatelka 
 Michal Najman referent mládeže 
 Karel Karásek st.
člen výboru 
 Jaroslava Lhotáková člen výboru 
 Josef Cvrček člen výboru 
 Jakub Lhoták člen výboru 
 Martin Kohoutek
člen výboru 
 Karel Pitro člen výboru 
 Zuzana Najmanová
člen výboru 
 Aleš Vaníček ml. člen výboru