Technická pomoc - spadlý strom

V útěrý 30.dubna byla jednotka v 13:01 povolána k spadlému stromu přes silnici na Stávku směrem na Vyskeř. Po příjezdu jednotky a na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na komunikaci nachází padlý strom. Jednotka provedla za pomocí MPR rozřezání dřevní hmoty a tu ponechala mimo vozovku

Technická pomoc - spadlý strom

Ve středu 27.3.2024 v 15:56 jsme vyjížděli k padlému stromu na komunikaci, který brání provozu. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že strom leží přes celou šíři vozovky. Jednotka provedla likvidaci pomocí MPR a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.

Technická pomoc

V sobotu 20.1.2024 jsme byly povoláni k zapadlé dodávce hrozící převrácením pod obchod v Doubravicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že zmíněný automobil - dodávka se nachází na svahovitém terénu s možností překlopení. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto o zajištění vozu proti možnému sesunutí ze svahovitého terénu a vyčkání na asistenční službu, zajištění jsme provedli pomocí tažného pásu a navijáku a vyčkali na asistenční službu, která automobil vytáhla.

Technická pomoc - spadlý strom

V neděli 31.12 v 10:53 jsme vyjížděli ke spadlým stromům přes turistickou cestu za hospodou Vidlák. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo cestu

Technická pomoc - spadlé stromy

Na štědrý den v 16:03 jsme vyjížděli ke spadlým stromům přes komunikaci mezi Prašivcem a Vidlákem. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo komunikaci.

Technická pomoc - spadlý strom

v soboru 23.12 v 13:38 jsme vyjížděli ke spadlému stromu přes komunikaci směrem na Vidlák. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo komunikaci.

Požár chaty

V pátek 22.12. v 19:41 jsme vyjížděli k požáru chaty na Bohuslav. Po příjezdu na místo zásahu, bylo zjištěno, že hořely saze v komíně, v době příjezdu už oheň nebyl vidět, za pomoci žebříků jsme vylezli na střechu a provedli kontrolu komínu a okolí komínu následně bylo zjištěno, že v komíně už nehoří i tak byla použita - nasypána do komína hasební látka písek, následně byl komín za pomocí kominického nářadí pročištěn a dole vše vybráno.

Technická pomoc - transport pacienta

Ve středu 5. prosince ve 12:41 jsme vyjížděli pomoci ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu.

Technická pomoc - spadlý strom

V sobotu 25. listopadu v 6:46 vyjížděla jednotka ke stromu spadlému přes komunikaci u rybníka Krčák. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo zjištěno, že se strom nachází přes celou komunikaci. Pomocí MPR byl strom rozřezán a dřevní hmota odstraněna mimo komunikaci.

Požár stromu

V úterý 17.10. V 15:24 jsme vyjížděli k nahlášenému požáru stromu na červené turistické trase poblíž myslivecké chaty. Po příjezdu jednotky SDHo Hrubá Skála na místo zásahu byl hořící kmen uhašen pomocí vysokotlaku, následně bylo torzo stromu pokáceno za pomocí MPR a rozřezáno a znovu prolito vodou. Poté byla dřevní hmota odstraněna mimo komunikaci.

 

Požár Juta

V úterý 10.10 v 22:35 byla jednotka povolána k požáru průmyslového areálu JUTA v Turnově. V době příjezdu jednotky na místo události byly požárem zasaženy dvě haly, výrobní o rozměrech cca 100x20 m a skladovací o rozměrech cca 60x20 m. Členové jednotky za pomoci dýchací techniky spolupracovali na likvidačních a hasebních pracích. Zásah byl fyzicky náročný a každý zasahující vyměnil několik dýchacích lahví. Naše CAS 20 po příjezdu na místo prováděla kyvadlovou dopravu vody od velkokapacitního hydrantu u stavebnin Kvapil. Později bylo za pomocí naší CAS vytvořeno čerpací stanoviště vody z řeky Jizery naproti firmě Crytur. Voda byla do CAS čerpána za pomocí dvou plovoucích čerpadel a následně přečerpávána do cisteren. Jednotka byla na místě události až do doby kdy bylo zřízeno čerpací stanoviště v areálu firmy JUTA. Jednotka se vrátila na základnu ve středu 11.10 v 10:37.