Dne 26.12.2019 byla jednotka vyslána k padlému stromu přes komunikaci na Prašivec. Po příjezdu bylo zjištěno, že strom leží přes komunikaci a znemožňuje provoz. Jednotka pomocí motorové pily provedla likvidaci a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.