Ve čtvrtek 23.12.2021 v 21:05 byla jednotka povolána k požáru roubenky ve Svatoňovicích Po příjezdu jednotky na místo zásahu prováděla dle rozkazu velitele zásahu natažení 1 x "C" proudu do prostoru budovy. Družstvo bylo připraveno na případné střídaní zasahujících hasičů na místě zásahu.

Ve středu 1.12.2021 v 7:54 povolána k požáru seníku do Troskovic. Při příjezdu na místo zásahu byl již seník zasažen požárem v plném rozsahu. Jednotka na místě zásahu spolupracovala s ostatními jednotkami a dle rozkazu VZ prováděla hasební práce za pomocí 1"C" proudu, rozebírala konstrukce objektu a prováděla doplňování hasiva.

Jednotka byla na místo povolánu znovu 2.12.2021 v 9:59 k dohašení skrytých ohnisek. Jednotka prováděla hašení pomocí 3x"C" proudu, dále prováděla doplňování vody do CAS stanice Turnov a spolupracovala přirozebírání konstrukcí.

Jednotka byla v úterý 30.11.2021 povolána ke spadlému stromu na komunikaci na příjezdu do Krčkovic. Po příjezdu na místo jednotka strom rozřezala a uklidila z komunikace.

V sobotu 27.11.2021 v 9:12 jsme zasahovali u obce Krčkovice, kde vozidlo pick-up Dodge Ram vyjelo v zatáčce mimo komunikaci a hrozil jeho pád z prudkého srázu. Na místo zásahu bylo nutné povolat jeřáb ze stanice Semily a s pomocí dvou navijáků bylo vozidlo vyproštěno.

 

V sobotu 23.10.2021 v 15:06 byla jednotka povolána na Bohuslav k požáru hrabanky při nehlídaném pálení po lesní těžbě. Jednotka spolupracovala při rozhrabávání lesní hrabanky.

Ve čtvrtek 21.10. ve 13:20 vyjížděla jednotka ke stromu spadlému přes komunikaci na Krčkovice. Po příjezdu na místo jednotka strom rozřezala a uklidila z komunikace.

Ve čtvrtek 21.10. ve 12:48 vyjížděla jednotka ke stromu spadlému přes komunikaci na Bohuslav. Po příjezdu na místo jednotka strom rozřezala a uklidila z komunikace.

Ve čtvrtek 30.9.2021 v 12:38 byla jednotka povolána k požáru bývalé Kolory v Semilech. Jednotka na místě provedla střídání jednotek, které zde zasahovaly od brzkých ranních hodin. Na rozkaz velitele zásahu prováděla hašení jedním proudem C a rozebírání konstrukcí za použití dýchací techniky.

V noci 14.7.2021 byla jednotka povolána k požáru stromu v blízkosti zemědělské prodejny na Roudném. Po příjezdu na místo byla jednotka velitelem zásahu poslána zpět na základnu jednalo se planý poplach

Jednotka byla povolána dne 13.7.2021 k požáru průmyslové budovy Juta do Turnova. Jednotka na místě na pokyn velitele zásahu zřídila čerpací stanoviště. Členové jednotky pomahaji v dýchacích přístrojích s likvidací požáru uvnitř budovy.

Jednotka byla v sobotu 5.6.2021 v 10:07 povolána ke spadlému stromu, který při pádu zavalil a zranil cyklistu. Jednotka pomáhali s vyproštěním zraněného a jeho transportem do sanitního vozu.

Ve čtvrtek 3.6. v 17:29 byla jednotka povolána k pomoci s transportem zraněné osoby po pádu ze skály.

V neděli v 21:22 byla jednotka povolána k požáru domu do Ktové. Jednotka na místo dorazila jako první a za pomoci jednoho proudu C přímo z cisterny bylo provedeno hašení z venkovní strany části suterénu, balkonu přízemí, balkonu I.patra.