V pátek 11.2.2022 v 15:38 byla jednotka povolána k požáru trávy na ploše cca 20x20 metrů do Doubravic na Žantov. Jednotka prováděla hašení požáru.