V úterý 10.10 v 22:35 byla jednotka povolána k požáru průmyslového areálu JUTA v Turnově. V době příjezdu jednotky na místo události byly požárem zasaženy dvě haly, výrobní o rozměrech cca 100x20 m a skladovací o rozměrech cca 60x20 m. Členové jednotky za pomoci dýchací techniky spolupracovali na likvidačních a hasebních pracích. Zásah byl fyzicky náročný a každý zasahující vyměnil několik dýchacích lahví. Naše CAS 20 po příjezdu na místo prováděla kyvadlovou dopravu vody od velkokapacitního hydrantu u stavebnin Kvapil. Později bylo za pomocí naší CAS vytvořeno čerpací stanoviště vody z řeky Jizery naproti firmě Crytur. Voda byla do CAS čerpána za pomocí dvou plovoucích čerpadel a následně přečerpávána do cisteren. Jednotka byla na místě události až do doby kdy bylo zřízeno čerpací stanoviště v areálu firmy JUTA. Jednotka se vrátila na základnu ve středu 11.10 v 10:37.